MISIJA

Naša misija je da pružimo prvoklasnu selekciju kandidata, programe profesionalnog razvoja kadrova, damo sugestije i predložimo praktična rešenja u oblasti obučavanja zaposlenih i organizacionog razvoja, kao i da pružimo kontinuiranu biznis, edukativnu i psihološku podršku našim klijentima i partnerima.

Mi kao profesionalna organizacija  fokusirani smo na vrhunske rezultate i konkretna, primenljiva rešenja, koji će vaši zaposleni postići u radu sa nama.

Moto naše organizacije glasi:

Naši ciljevi su vaši ciljevi ! Naš uspeh je vaš uspeh !

Budite sa nama i uvek u dobroj formi !

Mi kao organizacija vodimo računa da svi naši klijenti budu pre svega zadovoljni, uspešni i da neprekidno streme napredovanju, profesionalnom usavršavanju, jačajući i razvijajući svoje profesionalne veštine i performanse!

Naša praktična filozofija jeste:

Ulažite u ljude da bi i vaš biznis napredovao !

Budite uvek na povoju !

Najbolji način da se predvidi budućnost, jeste da se ona kreira !

P. Draker

Kontaktirajte nas

Nataša Novčić
Direktor


Miloš Manić
HR menadžer i trener

+381 63 234 268
letters_for_milos@yahoo.com

regrutovanje i selekcija kadrova

Selekcija kadrova

Regrutovanje i
selekcija kadrova
Više>

razvoj kadrova

Program razvoja kadrova

Organizovanja raznih vrsta treninga i individualni rad
Više>

stručni programi

Stručni programi

Stručni programi i kadrovske intervencije
Više>

usavrsavanje rehabilitacija

Usavršavanje rehabilitacija

Program usavršavanja i rehabilitacija kadrova
Više>