KONTAKT

Srbija, Beograd
Ana Sekulić, PR

activedevelopmentoffice@gmail.com

 

Miloš Manić, HR Menadžer
+381 63 234 268, +381 060 557 25 27

ljudskiresursiobuke@gmail.com

 

 

regrutovanje i selekcija kadrova

Selekcija kadrova

Regrutovanje i
selekcija kadrova
Više>

razvoj kadrova

Program razvoja kadrova

Organizovanja raznih vrsta treninga i individualni rad
Više>

stručni programi

Stručni programi

Stručni programi i kadrovske intervencije
Više>

usavrsavanje rehabilitacija

Usavršavanje rehabilitacija

Program usavršavanja i rehabilitacija kadrova
Više>